Tài liệu chuyên đề

 • 08/10/2018

  Danh sách tài liệu chuyên môn

  Cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động ghép tạng ở trẻ em

 • 24/06/2017

  Tổn thương thận cấp ở trẻ em

  Các loại tiếp theo của chủ đề này được cung cấp để giảng dạy là chủ đề tổn thương thận cấp (Aki). Aki, trước đây được biết đến như suy thận cấp, mà đặc trưng của nó được biểu hiện trên lâm sàng mà có ý nghĩa đáng kể là sự hủy hoại chức năng […]

 • 24/06/2017

  Suy thận cấp ở trẻ sơ sinh

  1. Định nghĩa và tần suất của suy thận cấp sơ sinh Suy thận cấp sơ sinh (Neonatal acute renal failur – NARF) được định nghĩa là rối loạn nặng của mức lọc cầu thận và chức năng ống thận đột ngột, và được chẩn đoán khi creatinin huyết thanh lớn hơn 1,5mg/dl bất kể […]