Danh sách tài liệu chuyên mônCung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động ghép tạng ở trẻ em

Tài liệu Tải về
Bệnh lý miễn dịch tự miễn gây bệnh ở thận Download
Cập nhật miễn dịch trong bệnh thận Download
Kinh nghiệm ghép thận ở trẻ em? Qui trình ghép thận ở trẻ em Download
Thải ghép thể dịch ở trẻ em Download
Thẩm phân phúc mạc-điều trị, Hồi sức, cấp cứu và chuẩn bị ghép ở trẻ em Download
Tổng quan du lịch ghép tạng Download

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng