Giới thiệu

I. VÀI NÉT CỦA SỰ HÌNH THÀNH

Vài năm đầu TK XXI, có những dấu hiệu và thời cơ chuyên ngành Thận -TN, lọc máu và ghép tạng TE có thể tiếp cận và phát triển vì hoá dược MD phát triển nhanh, kỹ thuật và phương pháp lọc máu (cả Thận nhân tạo và Lọc màng bụng đều phát triển), ghép thận người lớn ở Việt nam đã được hơn 10 năm (ca đầu tiên vào 6/1992 ), ghép Tế bào mầm (Stern cell, Bone marrow) khởi sự từ 2002, nghĩa là cơ hội cứu sống hoặc kéo dài cuộc sống của nhiều người bệnh hiểm nghèo đặc biệt ở Trẻ em có thể hy vọng và thực thi.

Số lượng bác sĩ chuyên khoa còn ít, nhiều bệnh mạn tính, bệnh nguyên bệnh sinh chưa rõ ràng, bệnh kháng thuốc còn cao, các bệnh và hội chứng Dị tật Thận-Tiết niệu bẩm sinh và Di truyền không ít, biến chứng còn nhiều, tiên lượng nhiều bệnh rất khó khăn, một số chỉ số cơ bản của chuyên ngành chưa được thực hiện nhưng nếu đồng lòng cố gắng vẫn có thể làm được…, số nhà chuyên môn có tâm huyết, học hàm học vị hoặc đã mất, hoặc đã nghỉ hưu, số nhỏ còn bận bịu với các dự án hay ngồi các loại hội đồng, phán bảo hàn lâm, ẩn chứa sự cản trở, hẹp hòi, …

Xuất phát từ tâm huyết, trách nhiệm với đồng nghiệp, với người bệnh, với xã hội và cộng đồng, phải có tập thể các nhà khoa học giỏi có thực hành sâu rộng đa khoa đứng ra khởi xướng vận động và chịu trách nhiệm dù rằng hy vọng đạt được hiệu quả như tiên chỉ mục đích của điều lệ hội đã soạn thảo là rất khó khăn, hơn nữa hoạt động “Hội hè” là không kinh phí,… Tuy vậy người Chủ tịch Hội trong tương lai cần tự thân “Mỗi người nên đưa ra quyết định dù khó khăn nhưng nghề nghiệp và đồng nghiệp đòi hỏi!”

Một ban vận động Thành lập Hội từ Bắc tới Nam với cương lĩnh mời tất cả các BS chuyên khoa Thận-tiết niệu, lọc máu, ghép và các chuyên khoa có liên quan kể cả chuyên khoa Cấp cứu- Hồi sức, Sơ sinh vì bệnh lý và biến chứng của Thận rải rác ở 50-60% các khoa phòng, mời cả chuyên khoa người lớn, nội, ngoại, Sản, SS… miễn sao có tấm lòng chia xẻ giúp đỡ các đồng nghiệp nâng cao kiến thức và phục vụ bệnh nhi được hiệu quả nhất.

Nhân dịp này thay mặt Hội xin lần nữa có lời cảm tạ sâu sắc đến các nhà khoa học Y học ở nhiều chuyên khoa kể cả các bạn bè Quốc tế vui lòng khởi sự tham gia Ban vận động thành lập và sau này đã tận tình đồng hành với các hoạt động và phát triển của Hội Thận-Tiết niệu, lọc máu và Ghép tạng Trẻ em Việt Nam ( từ 2013 tên Hội thêm từ ghép tạng cho đầy đủ nhiệm vụ mà nó đã đảm nhiệm ngay sau được thành lập )…

Ảnh 1: PTT,UVBCT Phạm gia Khiêm với các ĐB tại ĐH Thứ nhất

Ảnh 2: CT Hội tại một HN Quốc tế

Ảnh 3: Ngài M. Bratis CT Hội Thận TE QT-IPNA Thuyết trình tại một HN Khoa học QT do Hội tổ chức tai HN

II. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA HỘI.

– Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
+ Quyết định 147/QĐ-BYT (25/01/2005) của BYT công nhận ban vận động thành lập hội.
+ QĐ Thành lập Hội: Số 37/2005/QĐ-BNV ngày 11/04/2005 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký.
+ Quyết định phê duyệt điều lệ Hội: 95/2005/QĐ-BNV, ngày 5/9/2005

– Tổng số hội, chi hội, đơn vị trực thuộc: 55/63 tỉnh thành có mạng lưới của Hội
– Tổng số Hội viên: 328, trong đó có 03 Gs.Ts; 21 PGs.Ts; Gv Cao cấp 01; Gv Chính 45; 16 Ts; Sau ĐH khác 156; Đại học 105; Cao đẳng và Trung học Nghề 27 Đã nghỉ chế độ và hết tuổi quản lý (nam > 60t và Nữ > 55 tuổi): 67 người, sự biến động hội viên chính thức hàng năm có nhưng nhỏ, Hội cũng luôn tiếp nhận hội viên mới…
Phần lớn các nhà chuyên môn tham gia hội còn đương nhiệm công tác gần 50% Hội viên có tham gia quản lý từ Trưởng nhóm công tác, trưởng phó khoa, bộ môn, GĐ,P GĐ các BV hoặc các TT, kiêm nhiệm thêm NV khác … do đó bận rộn nhiều, nhưng đó lại là nguồn hỗ trợ, động lực đáng kể cho hoạt động của Hội.

+ Trụ sở Hội hiện tại: BGĐ mới BV Nhi TƯ sẽ cấp nằm trong khuôn viên Bv (Bv đang sửa chữa nâng cấp sắp kết thúc)
Trụ sở dự trữ: 26/535 đường Lạc long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.
– Tổ chức đại hội nhiệm kỳ của Hội theo qui định:

+ Đại Hội Thành lập Hội và HN khoa học lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 16/7/2005 bầu BCH Gôm 37 UV Ban chấp hành TƯ Hội, BCH TƯ Hội nhất trí phân công:

Chủ tich K.I: PGs.Ts Trần đình Long, từ 2007 tham gia thêm UV BCH Tổng hội YH VN
Các PCT: PGs.Ts Nguyễn thanh Liêm, PGs.Ts Võ công Đồng
Ban Thường vụ: Gồm PGs Trần đình Long, PGs.Ts Nguyễn thanh Liêm, PGs.Ts Võ công Đồng, Ts.Bs Đinh thị kim Dung, Ts,Bs Trần ngọc Sinh PGs.Ts Nguyễn duy Huề, Ts.Bs Vũ huy Trụ
Các ban:
Ban Kiểm tra: Trưởng ban Ts.Bs Lê phúc Phát
BanThư ký: Trưởng ban Ts.Bs Đinh thị kim Dung
Ban Tài chính: Trưởng ban Ts.Bs Hà phan hải An

+ Đại hội lần 2 và hội nghị Khoa học lần 6 vào ngày 7/10/2011
Không có sửa đổi điều lệ nhưng có bổ sung thêm từ ngữ tên gọi của Hội cho Phù Hợp công việc quán xuyến của Hội : Hội Thận Tiết niệu, Lọc máu và Ghép tạng Trẻ em Việt nam.
Bầu BCH TƯ Hội 39 vị, BCH Bầu ra:
Chủ tịch: BCH TƯ Hội Gs,Ts Trần đình Long
03 PCT: PGs.Ts Vũ huy Trụ, PGs.TS Nguyễn ngọc Sáng, PGs.Ts Trần ngọc Bích
Các UVTV Gs.Ts Trần đình Long, Gs.Ts Nguyễn thanh Liêm, PGs.Ts. Lê thanh Hải, Gs,Ts Trần ngọc Sinh, PGs.Ts Vũ huy Trụ, PGs.Ts Nguyễn ngọc Sáng, PGs.Ts Trần ngọc Bích, PGs.Ts Hà phan hải An, Bs Hoàng diễm Thuý, PGs.Ts Nguyễn phú Đạt, Ts.Bs Huỳnh thoại Loan
Bầu Ban Thanh tra, Ban Thư ký, Ban Tài chính

– Hoạt động của BCH, ban thường vụ theo qui định của điều lệ đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Ngoài hội ý TV qua Email công việc gấp, họp TV 3th/phiên chỉ có mặt được khoảng < 60-80%,
Họp BCH 6th/lần khó vì Kinh phí không có, đẩy mạnh họp theo cụm tỉnh gần nhau hoặc kết hợp di chuyển theo kinh phí chính quyền, tài trợ…

III. VỀ CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Thực hiện các qui định trong Điều lệ của hội đã được phê duyệt. (kèm theo quyển điều lệ Hội)
– Ngay thời điểm tiền thành lập các thành viên chủ chốt đã góp trí tuệ và sức lực để ra đời một TT lọc máu giành cho trẻ em đầu tiên ở Việt nam (24/4 2004), Thực hiện ca ghép Thận đầu tiên ở Trẻ em VN (26/5/04) cùng với văn bản qui trình chuẩn cho lựa chọn, chuẩn bị, Hồi sức, Cấp cứu và phác đồ theo dõi và chống thải ghép lâu dài, là tiền đề cho thực hiện cấy ghép khác ở TE (Gan, Tế bào gốc, Ghép tự thân…)
– Nâng cao chất lượng CC, Hồi sức góp phần tăng tỷ lệ cứu sống các bệnh lý và biến chứng thảm khốc như Suy đa tạng (do nhiều bệnh nguyên, bệnh sinh khác nhau), Suy Thận, Suy Gan tối cấp…, Xây dựng các Phác đồ điều trị Kháng thuốc cập nhật và thích hợp VN.
Kỹ thuật lọc máu được phát triển và đa dạng phong phú góp phần tăng tỷ lệ cứu sống người bệnh ngoài HD, PD, CAPD là CRRT, CVVH, CVVHDF CAVH, MARS,…
– Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hội viên nhờ có điều lệ và tính tự giác, tập hợp cũng như tính năng nổ, sáng tạo, lồng ghép và tận dụng khả năng có thể của BCH Hội đặc biệt các vị chủ tịch, các P.chủ tịch và Ban Thường vụ hội.
– Công tác nghiên cứu khoa học: Các đề tài nghiên cứu khoa học gắn với thực tế chuyên môn tại cơ sở còn công tác tham gia các đề tài các cấp: Nhà nước, cấp Bộ, đòi hỏi của công việc chuyên môn và phục vụ chăm sóc người bệnh đặt ra, Một phân loại DTTTN-SD ở các lứa tuổi, lứa tuổi ngay sau đẻ, trước sinh, Hình thái Kích thước Thận TE, Hệ số k tính Ccr từ BMI thích hợp, hạn chế sai số TE VN… (nhiều nghiên cứu khoa học được đăng tải ở các tạp chí trong và ngoài nước đặc biệt 04 số đăng sâu chuyên ngành trên y học Việt Nam (6/2005, 9/2009, 10/2011, 2/2014, 5/2014…), Viết sách cho đào tạo Đại học cả sau ĐH, một quyển sách chuyên khoa trong số đó được giải sách Quốc gia 2013.
– Công tác tư vấn phản biện đối với cơ quan quản lý nhà nước về việc ban hành các chế độ, chính sách:
Có đại diện của BCH Hội đi đầy đủ do Bộ Y tế , hoặc các cơ quan hữu quan triệu tập,
VD: Luật khám chữa bệnh, Bảo hiểm y tế, chính sách Dược, sửa đổi luật khám chữa bệnh, Góp ý hoàn thiện các qui định liên quan đến quyền của các nhóm yếu thế trong dự thảo Bộ Luật Dân Sự (Sửa đổi)…
– Công tác hợp tác Quốc tế: Nhiều thành viên của Hội tham gia các Hội Quốc tế: Nội, Ngoại, Nhi, đặc biệt Hội thận trẻ em Quốc tế, Hội thận học Mỹ (ASN), Hội thận học Pháp, Hội thận học châu Á-Thái bình dương (ASSN), Hội ghép tạng Quốc tế (OIT), Hội thận học Nhi khoa Quốc tế (IPNA),…
– Nhiều chuyên gia chuyên ngành đến Việt Nam (Hà nội, tp.Hồ Chí Minh) trao đổi kinh nghiệm và báo cáo các chuyên đề chuyên môn sâu và cập nhật.
– Đã tổ chức được 11 Hội nghị khoa học cụm và 07 Hội Khoa học Toàn quốc.
– Giải quyết khiếu nại,tố cáo, xử lý vi phạm về hoạt động của Hội: Không
– Công tác kiểm tra giám sát: Dựa vào nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự túc,… Điều lệ Hội làm cơ sở hoạt động. Hội đã cấp thẻ hội viên.
– Công tác báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý Hội với cơ quan, cấp có thẩm quyền: Đều đặn hàng năm, có năm chậm ít nhiều vì báo cáo từ các cụm tỉnh gưi về quá châm, Thương vụ Hội đã có sự nhắc nhở,…

III. TÀI CHÍNH

  • Không có kinh phí hoạt động giống như các Hội nghề nghiệp khác
  • Kinh phí cho từng vụ việc nhờ hợp tác với các bệnh viện từ TƯ đến tỉnh khi tổ chức các hội thảo hoặc lớp học có liên quan từ vài trường ĐH và CĐ Y, một số hãng Thuốc, Hãng trang thiết bị Y tế, nhưng cũng năm thì mười họa, với một số hãng nhậy cảm vì dù có cố hoa mỹ cũng sẽ ảnh hưởng đến các chính sách CS và nuôi dưỡng TE bằng sữa mẹ và sách lược hạn chế trẻ thừa cân-béo phì vì phương pháp và khẩu phần ăn cho các cháu theo lưá tuổi bị tuyên truyền kiểu “Marketing” và mang lại đặc lợi cho một nhóm cá nhân (đi ngoại quốc, báo cáo ở các HT của hãng…)

Xin cảm tới BV Nhi TƯ, BV HN Việt Đức, ĐH Y-Dược Hải Phòng, BV Chợ Rẫy, BV ND 115 Tp HCM, BV Nhi đồng 1,2 Tp, BV Sản-Nhi Hưng yên, Trường CĐ Y Quảng nih…,Cảm ơn Hãng Baxter Health Care, Hofman la Roch VN, CTy TTBYT Phương đông, Hãng Astellas Phrma Inc. Novatis, Pfize, B/Braun, MSD….dù ít dù nhiều cũng đã giúp Hội thực hiện được nhiệm vụ chính trị của mình…Cảm ơn đến các đồng nghiệp ở mọi nơi của tổ quốc, kể cả các vị đương chức đã tới tham gia đông đủ và có hiệu quả các sự kiện CM có liên quan của Hội

Cảm ơn các nhà CM Quốc tế đã dến với chúng tôi Trao đổi nghề nghiệp, Thông báo các thông tin chuyên nghành hữu ích, đọc các bài giảng có chất lượng, có các cam kết đào tạo và giao lưu CM…

IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỚI CẤP CÓ THẨM QUYỀN

  • Được cấp chút ít kinh phí, được tham gia xét cấp giấy phép hành nghề y tế tư nhân và ngoài giờ, Được nhận các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ,.. Hưởng chế độ thi đua,…
  • Được bổ sung tên gọi của hội là: Hội Thận-Tiết niệu, Lọc máu và Ghép tạng Trẻ em, mà thực chất Hội đã lĩnh chức năng và làm trọn nhiệm vụ của nghề nghiệp thay cho tên khi thành lập Hội là: Hội Thận-Tiết niệu và Lọc máu Trẻ em Việt nam cho được rõ hơn Nhiệm vụ chức trách của Hội vốn đảm nhiệm (đã gửi các thủ tục theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ)

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2015
TM Ban thường vụ Hội

 

Chủ tịch Hội
GS.TS Trần Đình Long