Kế hoạch CM Hội 2018Thật lòng BCH xin có lời cảm ơn đến những đóng góp hết lòng cho các hoạt động để tiêu chí công việc của Hội 2017 xuôn xẻ đặc biệt trong hoàn cảnh hoạt động của một Hội nghề nghiệp lấy tâm huyết, trách nhiệm, tình thương mến... với người bệnh làm đầu

Kính gửi Quí vị Gs, PGs, Ts, Bs Trong BCH Hội.

Thật lòng BCH xin có lời cảm ơn đến những đóng góp hết lòng cho các hoạt động để tiêu chí công việc của Hội 2017 xuôn xẻ đặc biệt trong hoàn cảnh hoạt động của một Hội nghề nghiệp lấy tâm huyết, trách nhiệm, tình thương mến… với người bệnh làm đầu.

Xin mừng các vị tân Gs, PGs của Hội đạt chuẩn 2017 một cách xứng đáng, hãnh diện : Gs.Ts Lê Thanh Hải, PGs Ts. Huỳnh Thoại Loan,…Chúng tôi xin Thông báo kế hoạch hoạt động CM của hội 2018: Mọi công việc có liên quan sẽ được đăng cai đăng cai lo.

1.HNKH và Lớp tập huấn cụm 5/5/018 tại BV TƯ VN-TĐ Uông bí QN, lớp tập huấn cụm Trung du 6/018, Lớp cụm Bắc MT tại NA 8/018
2. Một HN vào 9/2018 Tại BV Nhi TƯ có BCV từ IPNA tới?, nếu có,dịp này BCH Hội mời họp Thường kỳ
3. CME, Congess do IPNA-VPUNDTA-BV
3.1 Chuyên đề HCTH 14/10 tại BV Nhi đồng 1 Tp HCM
3.2 CĐ Ghép tạng TE 15/10/2018 tại BV NĐ 2 Tp HCM
4. HN Ghép tạng QT 16-18/10/2018 tại Ninh bình,

Hội ta có một section riêng tùy số lượng BC HN xếp một buổi hoặc cả ngày ( tất cả các lĩnh vực liên quan Ghép), rất kỳ vọng các nhà CM của Hội tham gia. Nếu đủ bài và chuẩn sẽ ra một số YH VN (GĐ BV Nhi TƯ, PCT TT Hội lo tìm tài trợ)

Rất mong có ý kiến từ quí vị

Lời chào trân trọng – Trần đình Long

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng